Nhà đầu tư nước ko kể đã giảm hơn nửa khối lượng và giá trị bán ròng trong tuần cuối tháng 8

Nhà đầu tư nước ko kể đã giảm hơn nửa khối lượng và giá trị bán ròng trong tuần cuối tháng 8 so có tuần trước ấy, tuy nhiên, danh mục chuyển nhượng ròng mạnh của khối này vẫn tập trung vào những cổ phiếu to trong lúc chọn vào các cổ phần đầu cơ.
Trên sàn HOSE, dù vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp nhưng sau tuần chuyển nhượng ròng kỷ lục, nhà đầu tư ngoại đã hãm mạnh, với tổng khối lượng bán ròng 14,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 568,21 tỷ đồng, giảm 38% về khối lượng và 47,33% về giá trị so với tuần ngay đó.
Trong đấy, khối ngoại mua vào 30,37 triệu đơn vị, giá trị 928,08 tỷ đồng (giảm 17% về lượng và gần 36% về giá trị so có tuần trước) và bán ra 44,99 triệu đơn vị, giá trị một.496,29 tỷ đồng (giảm 25,27% về lượng và 47,33% về giá trị so với tuần trước).
Trong lúc ấy, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước với 4 phiên tậu ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 25/8, với khối lượng tìm ròng 3,18 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 45,02 tỷ đồng, trong lúc tuần ngay đó chuyển nhượng ròng 2,84 triệu đơn vị, trị giá 18,97 tỷ đồng.
Trong đấy, khối ngoại mua vào 7,17 triệu đơn vị, giá trị 103,08 tỷ đồng (tăng 56,18% về khối lượng và 17,3% về giá trị so sở hữu tuần trước) và chuyển nhượng ra 3,99 triệu đơn vị, giá trị 58,06 tỷ đồng (giảm 46,35% về khối lượng và 45,66% về giá trị so có tuần trước).
Tổng cùng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã chuyển nhượng ròng 11,43 triệu đơn vị, sở hữu tổng giá trị tương ứng 523,19 tỷ đồng, giảm 56,77% về lượng và 52,34% về giá trị so mang tuần ngay. Trong tuần ngay, khối này chuyển nhượng ròng 26,44 triệu đơn vị, giá trị 1.097,74 tỷ đồng.
Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:
Trong tuần qua, NKG là cổ phiếu được tìm ròng mạnh nhất về giá trị đạt 38,87 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 1,09 triệu đơn vị. Tiếp theo, KBC và PVT lần lượt được sắm ròng 21,26 tỷ đồng và 17,82 tỷ đồng, tương ứng khối lượng tậu ròng hơn 1,1 triệu đơn vị.
Còn xét về khối lượng, DLG dẫn đầu danh mục tìm ròng mạnh đạt một,23 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 6,69 tỷ đồng.
Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh những cổ phần to. Cụ thể, PVD bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 4,06 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 107,68 tỷ đồng.
Còn xét về giá trị, VIC là cổ phần bị bán ròng mạnh nhất đạt 139,93 tỷ đồng, tương ứng khối lượng chuyển nhượng ròng 3,17 triệu đơn vị.
ko kể ra, khối ngoại chuyển nhượng ròng tương đối mạnh những cổ phiếu khác như TTF (3,1 triệu đơn vị, trị giá 26,97 tỷ đồng), BID ( 2,76 triệu đơn vị, trị giá 45,21 tỷ đồng), HBC (1,89 triệu đơn vị, trị giá 53,69 tỷ đồng).
Trên sàn HNX, PVS là mã dẫn đầu danh mục tìm ròng mạnh trong tuần qua, đạt 960.000 đơn vị, trị giá 20,71 tỷ đồng. Tiếp đấy, BVS được chọn ròng 512.920 đơn vị, giá trị 7,76 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, VNR là cổ phiếu bị chuyển nhượng ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 335.600 đơn vị, giá trị 6,85 ỷ đồng.
Đứng ở vị trí tiếp theo là HKB bị bán ròng 207.500 đơn vị, giá trị tương ứng 1,81 tỷ đồng.