Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế quá trình 2016 - 2020

Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế quá trình 2016 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hiệ tượng theo phân công của Chính phủ vừa được công khai lấy ý kiến nhiều chủng loại, có đưa ra các giải pháp mới nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán phân phối.
Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, để khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm cho trong triển khai đề án tái cấu trúc ở các ngành, lĩnh vực đặc biệt, trong ấy với lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán, dự thảo Đề án đưa ra một điểm mới đáng sử dụng rộng rãi là Bộ Kế hoạch và Đầu bốn chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong năm nay trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về Đề án kiến tạo Hội đồng bốn vấn tái cơ cấu kinh tế đất nước.

Theo định hướng cách thức đến năm 2020 tại dự thảo Đề án, dịch vụ tài chính ngân hàng là một trong 6 ngành dịch vụ được ưu tiên phát hành.
Liên quan tới các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán (TTCK) hỗ trợ, đặt trong bối cảnh định hướng kiến tạo đến năm 2020 là tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước vươn lên là ngân hàng trung ương tiến bộ, mang mô hình tổ chức xuất sắc và hình thức vận hành đồng bộ, hiệu quả..., giải pháp được đề xuất là tập trung phát triển TTCK lành mạnh, gắn chiếm hữu cơ cấu lại hoạt động thị trường tiền tệ mê say chiếm hữu giai đoạn 2016 - 2020, tăng nhanh hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK và tăng năng lực quản lý, giám sát, bảo đảm an ninh cho TTCK, cũng như hệ thống tài chính tổ quốc.
cộng với việc phương pháp và ban hành Luật Chứng khoán thế hệ, Đề án nêu giải pháp tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ chỉ dẫn thực hiện Luật, hoàn thiện các văn bạn dạng pháp lý hướng tới minh bạch thông tin và xử lý tranh chấp, tạo điều kiện hấp dẫn vốn gián tiếp nước quanh đó vào TTCK.
Để khía cạnh hóa định hướng bự này, Đề án phân giao cho Bộ Tài chính thực thi 1 loạt giải pháp như: chủ trì ra đời dự thảo Luật Chứng khoán mới thay thế luật hiện hành; nâng hạng TTCK... Liên quan tới tiến độ cách thức dự thảo luật này, chiếm hữu ý kiến cho rằng việc dự thảo Đề án đưa ra lộ trình đến năm 2018, Bộ Tài chính thế hệ trình dự thảo luật lên Chính phủ và Quốc hội là lờ đờ. Thay vào đấy, cần rút ngắn thời gian trình vào năm 2017 để phục vụ đề nghị từ thực tiễn.
Việc tăng nguồn cung hàng hóa cả về chất và lượng cho thị trường sẽ được triển khai theo hướng áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về lên tiếng thông tin, quản trị không may và kế toán, kiểm toán. cùng với đó là tăng cường tạo ra và niêm yết mới; gắn cổ phần hóa chiếm hữu niêm yết, đăng ký giao dịch; thông thường hóa những sản phẩm hàng hóa để hoàn chỉnh cấu trúc thị trường…
Để hấp thụ tốt nguồn cung dự kiến sẽ nâng cao cả về lượng và chất trên TTCK, định hướng qui định nhưng mà dự thảo Đề án đưa ra là cung cấp chung những dòng hình nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu bốn nhằm hướng đến đầu tứ bền vững, đặc trưng là đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư nước ko kể thông qua hoàn thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng khoa học, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định nâng tỷ trọng mang nước ngoài tại doanh nghiệp…
Nhóm giải pháp cần phải có nữa nhưng dự thảo Đề án đưa ra là giúp đỡ, tăng năng lực cho hệ thống tổ chức trung gian thị trường, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống tổ chức marketing chứng khoán để giảm số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh đó, một nội dung đáng kỹ càng là dự thảo Đề án để ngỏ thời gian Bộ Tài chính trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Đề án hợp nhất 2 Sở Giao dịch chứng khoán. Ngoài ra đấy, theo ý kiến từ những thành viên thị trường, việc hợp nhất nhị Sở phải hoàn tất sớm để vừa tiết kiệm chi tiêu đầu bốn cho ngân sách, vừa tiết kiệm giá tiền tham gia thị trường cho những shop, đồng thời mở đường cho triển khai những vật phẩm, dịch vụ thế hệ theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa hơn.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ các bên, Bộ Kế hoạch và Đầu tứ sẽ hoàn chỉnh dự thảo Đề án, để Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp trang bị 2 diễn ra vào cuối năm nay.