Việc áp dụng T+2 tuy là một tìm mọi cách của UBCKNN trong việc rút ngắn chu kỳ thanh toán

Nhưng thực tế, dân đầu cơ không được hưởng lợi phổ biến vì dù tiền và cổ phần đã về tài khoản từ ngày T+2 nhưng phiên giao dịch trên 2 sàn đã kết thúc.

Theo tin từ UBCKNN, Nhằm triển khai những giải pháp phát triển thị trường chứng khoán và từng bước áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với các hoạt động giao dịch, thanh toán chứng khoán, UBCKNN đã chỉ đạo Trung tâm Lưu ký cổ phần Việt Nam (TTLKCK-VSD) xây dựng Phương án quá trình một triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán. Cụ thể như sau:
– Chu kỳ thanh toán: Rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán, chứng chỉ quỹ đầu tư hiện đang áp dụng từ 9h ngày T+3 về 16h30 ngày T+2.
– Thời gian triển khai áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.
UBCKNN thông báo để TTLKCK, các Sở Giao dịch chứng khoán và các thành viên Lưu ký (Công ty chứng khoán, Ngân hàng Lưu ký) phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh về công nghệ, quy trình nghiệp vụ…. nhằm đáp ứng bắt buộc rút ngắn chu kỳ thanh toán về ngày T+2.
Thông báo này được UBCKNN đưa ra vào chiều muộn ngày hôm nay. Trước đó, khi thông tin này trong quá trình lấy ý kiến, nhà đầu tư đón nhận cực kỳ tích cực sở hữu kỳ vọng giúp nâng cao thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, các phân tích về sau cho thấy quy trình mà UBCK đưa ra để lấy ý kiến thì mang vẻ việc rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2 không mang lại nhiều lợi ích khác biệt cho nhà đầu tư do dù tiền và cổ phiếu đã về tài khoản từ ngày T+2 nhưng phiên giao dịch trên 2 sàn đã kết thúc.