Ủy ban cổ phần cũng mở tài khoản chứng khoán giới hạn các doanh nghiệp chứng khoán được tham gia hỗ trợ người mua giao dịch trong ngày

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74 ngày 1/6/2011 hướng dẫn về giao dịch cổ phiếu vừa được Ủy ban cổ phiếu công bố lấy ý kiến thành viên thị trường. Theo đấy, lần thứ nhất cơ quan quản lý "đánh" tín hiệu cho phép nhà đầu tư được giao dịch trong ngày và mang thể bán khống cổ phần, vốn trước đây còn nhiều e ngại bởi điều kiện thị trường chưa đáp ứng được.
Giao dịch trong ngày được hiểu là cô đông sau khi đã mua hoặc bán chứng khoán thì ngay trong ngày giao dịch, sở hữu thể bán hoặc tậu 1 lượng tương đương. Điều này có nghĩa thời gian giao dịch sẽ là T+0, thay vì như bây giờ bắt buộc đợi 3 ngày chứng khoán mới về tài khoản và quý khách mới thực sự có.
sở hữu đặc điểm là dân đầu cơ sẽ mua trước - bán sau hoặc bán trước - chọn sau, giao dịch trong ngày sẽ làm cho phát sinh trường hợp bán khống, tức người bán chưa có chứng khoán trong tài khoản nhưng đã được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác.
Cụ thể, dự thảo cho hay trong giả dụ nhà đầu tư ko mang đủ số chứng khoán để chuyển giao ngay trong ngày giao dịch (ngày T), siêu thị chứng khoán có trách nhiệm cho cô đông vay lượng cổ phiếu còn thiếu. chứng khoán cho vay được lấy từ tài khoản tự doanh của công ty hoặc vay từ các thành viên khác, hoặc từ những cô đông khác yêu thích.
Tại ngày khiến việc tiếp theo (ngày T+1), trường hợp dân đầu cơ tiếp tục ko mang đủ số cổ phiếu để chuyển giao, siêu thị cổ phiếu sẽ tiến hành niêm yết giá để thực hiện các giao dịch tậu đề nghị trên hệ thống Sở giao dịch cổ phần, Trung tâm lưu ký. Và giả dụ đến ngày T+2, nhà đầu tư vẫn không đáp ứng đủ, công ty cổ phần sẽ bắt buộc vay cổ phần trên hệ thống của Trung tâm lưu ký.
Mặt khác, giả dụ dân đầu cơ không sở hữu đủ tiền để thanh toán cho số cổ phiếu đã tìm mà chưa kịp bán trong ngày, doanh nghiệp cổ phiếu được yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bổ sung. giả dụ dân đầu cơ ko thể thực hiện ký quỹ bổ sung, siêu thị chứng khoán thực hiện các thủ tục, bảo đảm mang đủ tiền để thanh toán cho đối tác giao dịch tại ngày thanh toán.
Theo cơ quan quản lý cách chơi chứng khoán, động thái này nhằm để đảm bảo an toàn xem bang gia chung khoan cho toàn thị trường, giảm thiểu trường hợp hệ thống có thể mất thanh khoản. Chính bởi vậy, Ủy ban cổ phiếu đề nghị giao dịch tậu bán đề nghị được thực hiện trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán hoặc hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký cổ phiếu
Nhằm hạn chế những hệ lụy phát sinh từ giai đoạn chọn, bán cổ phần T+0, dự thảo Thông tư cũng yêu cầu dân đầu cơ buộc phải ký kết hợp đồng có siêu thị cổ phần và được cấp 1 hạn mức theo quy định. những giao dịch cũng chỉ được thực hiện trong phiên khớp lệnh liên tục và với các cổ phần trong danh mục VN30, HNX30 và các chứng chỉ quỹ niêm yết trên Sở giao dịch cổ phần. Giao dịch ko áp dụng có cổ phần lô lẻ, giao dịch thỏa thuận;
Đóng vai trò quan trọng trong mắt xích thanh toán, Ủy ban cổ phần cũng mở tài khoản chứng khoán giới hạn các doanh nghiệp chứng khoán được tham gia hỗ trợ người mua giao dịch trong ngày. Cụ thể, các doanh nghiệp nên mang vốn chủ với, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên, đã trích lập gần như những khoản dự phòng theo quy định và ko với lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng, không đang trong công đoạn hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm giới hạn hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Sau mỗi ngày giao dịch và kết thúc tháng, siêu thị cổ phiếu sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả kinh doanh từ hoạt động giao dịch sắm bán trong ngày của từng khách hàng. Căn cứ vào kết quả marketing từ hoạt động giao dịch, năng lực tài chính của khách hàng, nhà hàng sở hữu quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, chấm dứt chế tạo dịch vụ mua bán trong ngày đối sở hữu những quý khách.
Để bình ổn thị trường, Ủy ban cổ phiếu cho biết mang thể tạm dừng hoạt động giao dịch trên toàn hệ thống trong ví như xảy ra những sự cố và thấy cần thiết để bảo vệ tiện lợi của dân đầu cơ.