Tới lúc bán ra hết chứng khoán quỹ để mở tài khoản chứng khoán.

HĐQT doanh nghiệp cổ phần PVI (mã cổ phiếu PVI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/11 mới đây. Theo đấy, HĐQT siêu thị đã thông qua phương án bán mọi 11.955.600 cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn và gia tăng hiệu quả buôn bán của PVI. Giá bán ra ko rẻ hơn giá mua bình quân, và thời gian bán bắt đầu từ quý 4/2015 tới lúc bán ra hết chứng khoán quỹ để mở tài khoản chứng khoán.
Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 của PVI, tính tới 30/9/2015, doanh nghiệp với 11.955.600 chứng khoán quỹ (đúng bằng số cổ phần quỹ định bán) sở hữu giá trị trên 217,35 tỷ đồng. Như vậy, bình quân giá sắm vào chứng khoán quỹ của PVI là 18.180 đồng/cổ phiếu như cách chơi chứng khoán.
PVI đã bắt đầu mua vào cổ phiếu quỹ từ tháng 2/2011. Từ đó đến nay, PVI vẫn thương xuyên tậu vào chứng khoán quỹ theo từng đợt và sở hữu số lượng mua thành công trong mỗi lần đăng ký chọn cũng không nhiều.
Tuy nhiên, đây là lần trước tiên sau gần 5 năm liên tục tậu vào, PVI đã bất ngờ đăng ký bán ra hầu hết. bây giờ, chứng khoán PVI đang giao dịch ở chi phí xấp xỉ 24.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu tạm tính theo giá trị thị trường hiện tại, PVI sẽ thu về gần 480 tỷ đồng từ đợt bán cổ phần quỹ này.