Tính chung trên 2 sàn trong phiên 23/11 , khối ngoại đã mua ròng 11.011.944 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 139,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần về lượng và 7,9 lần về giá trị so có phiên trước.

Phiên giao dịch đầu tuần vẫn giữ nhiệt nhộn nhịp sở hữu những điểm sáng là những chứng khoán đầu cơ. Đáng lưu ý, khối ngoại đã đẩy mạnh tậu ròng trong phiên có giá trị lên tới sắp 140 tỷ đồng, trong đó, khối này cũng đua mua mạnh các mã đầu cơ.
rên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tậu vào 13.032.660 đơn vị, nâng cao 48,52% so với phiên cuối trước; tổng giá trị chọn tương ứng đạt xấp xỉ phiên trước 204,21 tỷ đồng.

Ngược lại, bán ra 4.517.570 đơn vị, trị giá tương ứng 90,36 tỷ đồng, nâng cao 4,84% về lượng nhưng giảm 53,52% về giá trị so sở hữu phiên 20/11.
Tổng cùng, khối này đã chọn ròng 8.515.090 vị có tổng giá trị tương ứng 113,85 tỷ đồng, tăng 90,66% về lượng và gấp hơn 11,3 lần về giá trị so với phiên trước.
VNM 35,47 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 266.720 đơn vị.
Còn xét về khối lượng, OGC là cổ phần được mua ròng mạnh nhất đạt khối lượng 5.317.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 20,63 tỷ đồng. Tiếp đó, DLG được tìm ròng 2.000.000 đơn vị, trị giá 18,2 tỷ đồng.
ko kể ta, VIC được tìm ròng 311.420 đơn vị, trị giá 13,62 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, KDC là cổ phần bị bán ròng mạnh nhất đạt 237.920 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,98 tỷ đồng khi nhìn bang gia chung khoan
Trên HNX , khối ngoại tậu vào có khối lượng 2.936.500 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 32,2 tỷ đồng, nâng cao 294,64% về lượng và 186,22% về giá trị so mang phiên 20/11. Ngược lại, bán ra 439.646 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,85 tỷ đồng, nâng cao 89,16% về lượng và 82,18% về giá trị so có phiên 20/11.
Như vậy, khối ngoại đã tìm ròng 2.496.854 đơn vị, tổng giá trị chọn ròng tương ứng 25,35 tỷ đồng, gấp gần 4,8 lần về lượng và 3,4 lần về giá trị so với phiên trước.
Trong ấy, TIG là cổ phiếu được tậu ròng mạnh nhất sở hữu khối lượng đạt một.005.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,96 tỷ đồng.
Tiếp ấy, các cổ phiếu được tìm ròng tích cực như SCR (972.500 đơn vị, trị giá 8,36 tỷ đồng), CEO (370.900 đơn vị, trị giá 5,92 tỷ đồng) và HUT (100.000 đơn vị, trị giá 1,23 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngành cổ phiếu là BVS và IVS bị bán ròng mạnh nhất. Cụ thể, BVS bị bán ròng 120.500 đơn vị, trị giá 1,54 tỷ đồng; còn IVS bị bán ròng 53.700 đơn vị, trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Tính chung trên 2 sàn trong phiên 23/11 , khối ngoại đã mua ròng 11.011.944 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 139,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần về lượng và 7,9 lần về giá trị so có phiên trước.