Thông báo về ngày đăng ký cuối cộng tạm ứng cổ tức bằng tiền của CTCP Bột giặt LIX

Trung tâm Lưu ký cổ phần Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cộng tạm ứng cổ tức bằng tiền của CTCP Bột giặt LIX như sau:

Tên tổ chức phát hành: siêu thị cổ phiếu Bột giặt LIX
Mã chứng khoán: LIX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2015
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt một năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/12/2015
Địa điểm thực hiện:
+ Đối sở hữu chứng khoán lưu ký: Người có khiến thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ phần chưa lưu ký: Người sở hữu khiến cho thủ tục nhận cổ tức tại doanh nghiệp cổ phiếu Bột giặt Lix (vào những ngày làm cho việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc phân phối số tài khoản ATM, tài khoản ngân hàng ví như nhận bằng hình thức chuyển khoản.