Thị trường cổ phiếu, tăng 18 lần so với công đoạn 2005-2010

Thị trường cổ phần nay đã phát triển thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế...

Tháng 11 này đánh dấu 19 năm vững mạnh của ngành cổ phiếu Việt Nam, tính từ sự kiện Ủy ban cổ phiếu Nhà nước được thành lập theo Nghị định 75/NĐ-CP ngày 28/11/1996 của Chính phủ. Nhìn lại hành trình 19 năm qua, Ủy ban cổ phiếu Nhà nước có trọng trách là “bà đỡ” của thị trường cổ phần Việt Nam, đã và đang nỗ lực xây dựng thị trường cổ phần ngày càng phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, TS. Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban cổ phần Nhà nước, chia sẻ.
Để thị trường cổ phần Việt Nam trở thành một thực thể quan trọng trong nền kinh tế như ngày hôm nay, vai trò của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là cơ quan kiến thiết và xây dựng thị trường cổ phần ngay từ những ngày đầu và sau ấy là quản lý và vận hành thị trường, đã được thể hiện ra sao, thưa ông?
Xây dựng và tăng trưởng thị trường cổ phần là mục tiêu đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam định hướng từ những năm đầu thập kỷ 90 (thế kỷ 20) nhằm xác lập 1 kênh huy động vốn mới cho đầu tư tăng trưởng. Việc nghiên cứu, xây dựng đề án có mặt trên thị trường thị trường cổ phần đã được đa dạng cơ quan Nhà nước, các viện nghiên cứu phối hợp đề xuất có Chính phủ.
có ý nghĩa và tầm quan trọng của sự hình thành thị trường cổ phần, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã được có mặt trên thị trường có chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về cổ phần và thị trường cổ phiếu.
Việc có mặt trên thị trường cơ quan quản lý thị trường cổ phiếu trước khi thị trường ra đời là bước đi yêu thích sở hữu chủ trương xây dựng và phát triển thị trường cổ phiếu ở Việt Nam, mang ý nghĩa quyết định cho sự xây dựng thương hiệu của thị trường chứng khoán sau đó hơn 3 năm.
Là cơ quan quản lý chuyên ngành về cổ phần và thị trường cổ phiếu, Ủy ban cổ phần Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện cho sự có mặt trên thị trường của thị trường cổ phần, đồng thời tổ chức và quản lý nhà nước về cổ phần và thị trường cổ phần có mục tiêu chính là tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động vốn cho đầu tư vững mạnh, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động có tổ chức, an toàn, công khai, công bằng và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cô đông.
Ngày 20/7/2000, thị trường cổ phiếu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với sự kiện khai trương hoạt động của Trung tâm Giao dịch cổ phiếu Tp.HCM. Việc thành lập thị trường cổ phần vào năm 2000 đã thể hiện sự cố gắng vượt bậc, hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ được giao của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ.
Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực của Ủy ban cổ phần Nhà nước trong bối cảnh cơ quan này vừa được thành lập và đi vào hoạt động mới hơn 3 năm, trong lúc đó các yếu tố, điều kiện cần phải có cho sự thành lập của thị trường cổ phiếu ở nước ta thời điểm đó hầu như chưa mang hoặc manh nha ở mức độ thấp và bị ảnh hưởng lớn của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vừa mới xảy ra năm 1997-1998.
Sau 19 năm xây thị trường, hình hài của thị trường cổ phiếu Việt Nam sở hữu chức năng chính là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế đã được hoàn thiện như thế nào, thưa ông?
Trải qua 19 năm hình thành và vững mạnh, vượt qua phổ biến cạnh tranh từ việc tạo lập những yếu tố ban đầu của thị trường cổ phần, Ủy ban cổ phiếu Nhà nước đã không giới hạn trưởng thành, tăng trưởng, đóng góp quan trọng cho công đoạn xây dựng và phát triển thị trường cổ phần và công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước.
Ủy ban cổ phần Nhà nước đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao phó. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đạt được phổ biến thành tựu quan trọng, đảm bảo những mục tiêu, vai trò và yêu cầu đặt ra.
Thị trường cổ phiếu nay đã vươn lên là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Từ mốc sơ khởi chỉ với 2 doanh nghiệp niêm yết với vốn hóa thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP vào năm 2000, tới nay, thị trường cổ phiếu Việt Nam đã sở hữu 678 siêu thị niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán, chưa nói hơn 200 nhà hàng đăng ký giao dịch trên UPCoM, quy mô niêm yết tăng 339 lần; vốn hóa thị trường chứng khoán đạt sắp 1.300.000 tỷ đồng, nâng cao 1.300 lần so sở hữu năm 2000 và nâng cao một,78 lần so có đầu năm 2010.
Quy mô vốn hóa thị trường đạt trên 33% GDP, tăng 114 lần so sở hữu năm 2000. Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân hiện tại đạt hơn 2.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 1.400 lần so với năm 2000. Tính riêng trong 10 năm trở lại đây, quy mô huy động vốn qua thị trường cổ phần đáp ứng khoảng 23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tỷ lệ đã tương đương sắp 60% so với cung tín dụng qua thị trường tiền tệ - tín dụng.
Tổng giá trị vốn huy động qua thị trường cổ phần từ khi khai trương hoạt động đến nay đã đạt sắp 2 triệu tỷ đồng (trong đấy giai đoạn 2010 - 2015, mức huy động vốn qua thị trường cổ phiếu đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với quá trình 2005-2010) và huy động khoảng 15 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp.
đặc trưng, thị trường chứng khoán đã trở nên kênh chế tạo chính của hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ, huy động vốn cho ngân sách Nhà nước. Lượng vốn huy động từ các đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ từ năm 2005 đến nay ước đạt 833.000 tỷ đồng, trong đấy huy động trong công đoạn 2010-2015 đạt 795.830 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần so với công đoạn 2005-2010.
Giá trị dư nợ trái phiếu hiện chiếm khoảng 22% GDP, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt trên 33% GDP. Tính chung cả chứng khoán và trái phiếu quy mô thị trường chứng khoán chiếm khoảng 55% GDP.
Điều này cho thấy thị trường cổ phần đang ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, phát triển thành 1 kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư lớn mạnh kinh tế - xã hội, góp phần dần hình thành 1 hệ thống tài chính hiện đại trên nền tảng hài hòa giữa thị trường cổ phiếu và thị trường tiền tệ - tín dụng.
Nhờ vào sự vững mạnh của thị trường cổ phần, những ngân hàng thương mại huy động được lượng vốn to qua phát hành cổ phần, để đáp ứng đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong tiến trình tái cấu trúc những ngân hàng thương mại.
Từ năm 2005 tới nay, thông qua thị trường cổ phiếu, những ngân hàng thương mại đại chúng đã huy động được hơn 252.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phần, tổng vốn điều lệ tăng từ 20.600 tỷ đồng lên 272.600 tỷ đồng.
Vấn đề sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng được tránh khi những ngân hàng thương mại lên niêm yết, vì buộc phải minh bạch cơ cấu cổ đông, hoạt động giao dịch của các cổ đông và hoạt động quản trị siêu thị.
không tính đó, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đã thúc đẩy công tác tái cấu trúc, cổ phiếu hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần thiết lập các chuẩn mực mới về công tác quản trị nhà hàng và minh bạch hóa hoạt động siêu thị, góp phần tăng hiệu quả hoạt động của những công ty. thị trường cổ phần đã góp phần vào việc cổ phần hóa khoảng 3.378 công ty nhà nước công đoạn 2001 - 2010 và 266 siêu thị nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn công đoạn 2011 tới nay.
Hiệu quả hoạt động của siêu thị sau chứng khoán hóa, đặc trưng đối có siêu thị nhà nước niêm yết có tổng tài sản tăng bình quân 12%/năm, tổng vốn chủ với nâng cao 16%/năm, lợi nhuận nâng cao khoảng 8,6% năm.
Đối sở hữu đầu tư công, thị trường cổ phần đã vươn lên là kênh huy động vốn trọng yếu của Chính phủ. Trong công đoạn 2010-2015, Chính phủ đã huy động sắp 795.830 tỷ đồng thông qua các đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ trên thị trường cổ phiếu, tăng 18 lần so với công đoạn 2005-2010.
Tiến đến kỷ niệm 20 năm ngày ra đời Ủy ban cổ phiếu Nhà nước, trên cương vị là người đứng đầu ngành cổ phiếu, ông sở hữu gửi gắm điều gì đến toàn thể thành viên thị trường và những nhà đầu tư?
công đoạn hình thành và vững mạnh của Ủy ban cổ phần Nhà nước trong sắp 19 năm qua đã khẳng định vị trí và vai trò trong bộ máy hành chính Nhà nước.
Cho dù là cơ quan thuộc Chính phủ hay là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vẫn luôn là cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về cổ phiếu và thị trường chứng khoán; xây dựng chiến lược, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cổ phiếu và thị trường chứng khoán, đồng thời thực hiện quản lý, giám sát thị trường đảm bảo hoạt động và lớn mạnh thị trường chứng khoán nhằm huy động vốn cho đầu tư tăng trưởng, đẩy nhanh tiến trình chứng khoán hóa công ty nhà nước, góp phần cải bí quyết hệ thống thị trường tài chính, tiến tới hội nhập sở hữu các nước trong khu vực và trên thế giới.
Thị trường chứng khoán đã và đang là kênh huy động vốn trung và hài hạn cho nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh ngân hàng cạnh tranh. Kết quả huy động vốn qua thị trường cổ phiếu sắp 2 triệu tỷ đồng trong 15 năm qua đã giúp thanh minh cho cổ phần khỏi tiếng xấu “sòng bạc, nơi hoạt động của người giàu”.
Tuy nhiên, cho dù hoạt động đã được 15 năm nhưng cổ phần vẫn là ngành buôn bán mới ở Việt Nam, chứa cất rộng rãi cạnh tranh, rủi ro. 15 năm nhìn lại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thực sự với sự trưởng thành sau lúc nỗ lực vượt qua phổ biến gian khó, qua ấy đạt được các thành tựu đáng khích lệ.
Đáng đề cập nhất là đảm bảo thị trường vận hành an toàn, ổn định ngay trong các thời điểm cạnh tranh nhất, điều mà không phải thị trường non trẻ nào cũng đạt được.
Sự thành công của ngành cổ phần ngày hôm nay là kết quả của đa dạng yếu tố, đó ko chỉ là do ngay từ đầu thị trường cổ phần đã có cơ quan quản lý, mang hệ thống luật pháp điều chỉnh khá đồng bộ và đặc biệt là sự sử dụng rộng rãi chỉ đạo của Chính phủ, mà còn có sự đóng góp quan trọng của cô đông, họ đã bền bỉ tham gia thị trường ngay vào các thời điểm khó khăn nhất.