Sở giao dịch cổ phiếu Tp.HCM (HSX) vừa ra quyết định đưa cổ phần PNC của nhà hàng cổ phần

Về phía Phương Nam, công ty này cho biết việc chậm trễ trong nộp báo cáo soát xét bán niên do siêu thị thay đổi kiểm toán, căn cứ kết quả ĐHCĐ bất thường 2015 tổ chức vào 2/10/2015.

Sở giao dịch cổ phiếu Tp.HCM (HSX) vừa ra quyết định đưa cổ phần PNC của nhà hàng cổ phần Văn hóa Phương Nam vào diện cảnh báo.
Lý do: CTCP Văn hóa Phương Nam thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường cổ phần.
Trước đấy, HSX đã nhắc nhở toàn thị trường đối với giả dụ của Phương Nam sau khi cơ quan này nói nhở 5 lần về việc chậm nộp báo cáo bán niên soát xét 2015 cach choi chung khoan, mở tài khoản chứng khoán
Về phía Phương Nam, siêu thị này cho biết việc chậm trễ trong nộp báo cáo soát xét bán niên do siêu thị thay đổi kiểm toán, căn cứ kết quả ĐHCĐ bất thường 2015 tổ chức vào 2/10/2015. Báo cáo tài chính quý 3 của PNC sẽ được nộp sau khi siêu thị hoàn thành báo cáo bán niên soát xét - nhằm tránh các điều chỉnh về sau.
Được biết, ĐHCĐ bất thường diễn ra hôm 2/10/2015 của PNC đã thông qua 1/7 tờ trình, đấy là tờ trình về đơn vị kiểm toán. Đơn vị kiểm toán được chỉ định là siêu thị TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Năm 2014, công ty kiểm toán BCTC của Phương Nam là doanh nghiệp TNHH Kiểm toán DTL.