Pháp luật mở tài khoản chứng khoán, qua đó sẽ đạt mục tiêu chung để nền kinh tế vững mạnh bền vững hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ đánh cồng đầu năm Ất Mùi 2015 tại Sở giao dịch cổ phần Hà Nội (HNX) sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định thị trường cổ phần Việt Nam đã mang bước tăng trưởng chắc chắn, vươn lên là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đóng góp vào tiến trình chứng khoán hóa nhà hàng Nhà nước, tăng trưởng nền kinh tế thị trường và giai đoạn hội nhập.
"Ngành chứng khoán phải phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được và khắc phục yếu kém để thị trường phát triển lớn mạnh, thiết thực hơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban cổ phần tập trung rà soát để hoàn thiện khung chính sách pháp luật, với mục tiêu đưa thị trường cổ phiếu Việt Nam hoạt động năng động, minh bạch, thông thoáng, yêu thích hơn với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện huy động vốn.
"Tôi yêu cầu Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban cổ phiếu Nhà nước tập trung chỉ đạo, thực hiện cach choi chung khoan tốt tái cơ cấu thị trường cổ phiếu, gồm nâng cao chất lượng nhà hàng, hàng hóa, hợp nhất sàn giao dịch để đáp ứng các bắt buộc mới, hội nhập sâu rộng sở hữu quốc tế", ông nhắc.
Năm 2015, Việt Nam sẽ tiến hành chứng khoán hóa gần 400 siêu thị Nhà nước, Thủ tướng cho rằng thị trường chứng khoán nên phát triển để tạo cơ hội cho những doanh nghiệp này lên sàn. Đồng thời, ông cũng bắt buộc những thành viên thị trường phải chấp hành pháp luật. "Dân chủ trong hoạt động kinh tế nhưng nên tuân thủ pháp luật mở tài khoản chứng khoán, qua đó sẽ đạt mục tiêu chung để nền kinh tế vững mạnh bền vững hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.
Trước các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định sự góp mặt của vị lãnh đạo cao nhất trong Chính phủ trong phiên giao dịch đầu năm mới thể hiện sự quyết tâm tăng trưởng thị trường.
"2015 đánh dấu 15 năm lớn mạnh của thị trường bảng giá chứng khoán nên sẽ yêu cầu Bộ, ngành triển khai quyết liệt Nghị định 51 về thoái vốn, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu nhà hàng Nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện và lớn mạnh các sản phẩm mới, khơi thông dòng vốn trong nước, lôi kéo vốn nước ngoài, bảo vệ thuận tiện hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần vào việc điều hành chính sách tiền tệ", Bộ trưởng Tài chính phát biểu.