Phạm tới mo tai khoan chung khoán những cấp cao hơn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trở thành đơn vị thứ nhất trong lĩnh vực quản lý thị trường chứng khoán, tiên phong trong việc tự xây dựng và áp dụng Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, áp dụng cho cán bộ và nhân viên của Sở.
không chỉ bao gồm những nguyên tắc đạo đức, ứng xử buộc cán bộ, nhân viên của Sở tuân thủ, mà Bộ quy tắc còn thể hiện quyết tâm minh bạch và công bằng, của các người làm nhiệm vụ quản lý thị trường chứng khoán.
mang các quy định hơi yếu tố về các quy tắc trong hoạt động, Bộ quy tắc được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính giỏi, các tiêu chuẩn đạo đức, sự liêm chính, trung thực của cán bộ, nhân viên của HNX, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cũng như là giá trị cốt lõi của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để thực hiện và duy trì tốt vai trò tổ chức, quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán.
Trên thế giới, hiện sở hữu hầu hết Sở giao dịch chứng khoán đã ban hành bộ quy tắc này như: Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sở giao dịch chứng khoán Bursa Malaysia, Sở giao dịch chứng khoán Úc, Sở giao dịch ghứng khoán Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán Franfurt...
Việc áp dụng Bộ quy tắc này đã góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh, uy tín của các sở giao dịch chứng khoán, được coi là 1 trong những nội dung của hoạt động quản trị rủi ro, và hướng tới xây dựng được đội ngũ nhân viên sở giao dịch chứng khoán với tính chuyên nghiệp cao về nghề nghiệp và với các tiêu chuẩn đạo đức tốt nhất để thực hiện và duy trì hoạt động quản lý thị trường của mình.
Tại Việt Nam, trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán, lĩnh vực vốn cực kỳ nhạy cảm và vấn đề tự giác và đạo đức nghề nghiệp luôn cần được đặt lên hàng đầu, nhiều ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, siêu thị chứng khoán... đã xây dựng cho riêng mình Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Đây còn được kiếm như 1 “bức tường lửa” hơi hữu hiệu trong việc nâng cao tính tự giác của con người cũng như hỗ trợ đặc biệt trong việc giám sát và xử lý những vi phạm.
Việc nâng cao sự tín nhiệm của xã hội, tạo được sự công nhận về tính nhiều năm kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên HNX để đảm bảo chất lượng dịch vụ phải chăng, công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán là một trong các mũi nhọn mà Sở đã xác định chiến lược trong thời gian đến. vì vậy, việc ban hành Bộ quy tắc này cũng sẽ giúp các cán bộ, nhân viên tự rèn luyện, ngày càng nhiều năm kinh nghiệm hơn về nghề, với đạo đức tốt, mang trách nhiệm sở hữu cộng đồng xã hội, vì thuận tiện của toàn ngành chứng khoán”, lãnh đạo HNX chia sẻ.
có 9 quy tắc được nói liên quan tới những hoạt động của Sở, Bộ quy tắc được xây dựng vừa là bộ khung quy định để cán bộ, nhân viên mang trách nhiệm thực hiện, vừa có tính chất hướng dẫn những nội dung cần phải có nhất để cán bộ, nhân viên rèn luyện, tu dưỡng nhằm giữ uy tín nghề nghiệp và thanh danh HNX.
Theo đó, cán bộ, nhân viên của HNX, ngoài việc tuân thủ pháp luật, những quy chế, quy trình, quy định của HNX..., còn nên tuân thủ theo các “khoảng cách” và quy tắc riêng. Đối có quy tắc giao dịch chứng khoán cho chính mình, cán bộ, nhân viên của HNX mặc dù được phép thực hiện giao dịch chứng khoán nhưng phải tuân thủ quy trình phê duyệt đăng ký giao dịch và báo cáo kết quả thực hiện giao dịch, nhưng mang thể sẽ thuộc diện bị tránh giao dịch (đối sở hữu những cán bộ, nhân viên làm việc tại các bộ phận tiếp xúc bang gia chứng khoán sở hữu các thông tin nội bộ như: thẩm định, quản lý niêm yết, giám sát, giao dịch...).
Trong thời gian bị giảm thiểu giao dịch, cán bộ, nhân viên ấy với thể bị cấm giao dịch chứng khoán và cần sở hữu trách nhiệm báo cáo kết quả giao dịch nếu những người sở hữu liên quan của họ thực hiện giao dịch chứng khoán.
1 quy tắc ngăn chặn tham nhũng, hối lộ cũng tương đối chặt chẽ khi quy định: cán bộ, nhân viên của HNX không được đề nghị hoặc chấp nhận các khuyến mãi với giá trị trên 2 triệu đồng (cả tiền mặt, hiện vật hoặc những hình thức khác) từ các siêu thị niêm yết/đăng ký giao dịch, các thành viên của HNX, những nhà phân phối hoặc những tổ chức sở hữu liên quan tới hoạt động giao dịch mang HNX.

Hoặc quy định cấm cán bộ, nhân viên và những người liên quan của họ nhận vay hoặc cho vay/bảo lãnh cho vay tới bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mang giao dịch chính thức mang HNX. Cán bộ, nhân viên HNX mang nghĩa vụ cần bảo vệ các thông tin nội bộ mà họ được tiếp cận trong công đoạn làm việc tại HNX, không được tiêu dùng những thông tin này vào mục đích cá nhân.
Cán bộ, nhân viên của HNX với trách nhiệm và được khuyến khích tố cáo vi phạm tới mo tai khoan chung khoán những cấp cao hơn về bất kỳ hành động nào mà họ cho là không đúng hoặc ko ưa thích, nghiêm cấm phát ngôn ra bên bên cạnh gây ảnh hưởng đến uy tín của Sở...