Ông Trần Lệ Nguyên được bầu khiến cho Chủ tịch HĐQT VDS

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Nguyên Chủ tịch sẽ khiến Phó Chủ tịch HĐQT VDS.
Nếu năm 2015 còn lỗ lũy kế thì dùng thặng dư vốn để xóa lỗ với cach choi chung khoan

15h05: Chia sẻ từ ông Nguyễn Miên Tuấn.
Ông Nguyễn Miên Tuấn chia sẻ mục tiêu trong năm nay của nhà hàng tập trung vào việc xóa lỗ lũy kế và tăng trưởng trong những mảng hoạt động, ưa chuộng tới quản trị rủi ro, bảo toàn vốn cho cổ đông. Sau 9 tháng, trong bối cảnh chung của thị trường rộng rãi CTCK đều giảm sút trong hoạt động marketing, VDS cũng bị ảnh hưởng tới kết quả với về.
doanh nghiệp cố gắng đặt kế hoạch ko sử dụng đến phương án dự phòng là sử dụng thặng dư vốn để xóa lũy kế. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, VDS sở hữu thể sẽ bắt buộc dùng một phần thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế nhằm bước sang năm 2016 có hành trang sạch sẽ hơn và tạo đà phát triển trong thời gian sắp tới.
Ông Tuấn cho biết dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn tất việc mở tài khoản chứng khoán nâng cao vốn lên 700 tỷ đồng, đưa VDS vào nhóm 15 CTCK có năng lực tài chính to trên thị trường.
Năm 2016, VDS sẽ tiếp tục tăng năng lực tài chính của nhà hàng bằng phương pháp nâng cao vốn để đáp ứng những quy định mới về vốn tối thiểu lúc cung cấp những sản phẩm mới, chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE và sửa bảng giá chứng khoán , lôi kéo thêm nhà đầu tư nước ngoại trừ. Theo kế hoạch đặt ra, trong công đoạn từ năm2016-2018, VDS sẽ nâng cao vốn lên một,500 tỷ đồng .
15h00: Đại diện VDS trình bày cụ thể về kế hoạch buôn bán trong quý 4/2015
VDS cho biết dự kiến trong quý 4/2015, thị trường sẽ khởi sắc, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường sẽ không phải chăng hơn mức 2,500 tỷ đồng. nhà hàng đặt kế hoạch hoạt động môi giới đạt mức thị phần tối thiểu 1.8% với doanh thu trong quý đạt 12 tỷ đồng, tổng doanh thu cả năm khoảng 40 tỷ đồng.
Trong quý 4/2015, VDS cũng sẽ đẩy mạnh giao dịch ký quỹ để hoạt động dịch vụ cổ phần với thể với về doanh thu 12 tỷ, dự kiến cả năm đạt 46 tỷ đồng.
VDS cũng đặt kế hoạch doanh thu trong quý 4/2015 của hoạt động tự doanh và ngân hàng đầu tư đạt lần lượt 7 tỷ và 5 tỷ đồng, cả năm đạt 27 tỷ và 6.5 tỷ đồng.
Như vậy, trong quý 4/2015, nhà hàng dự kiến đạt doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng . Theo đấy, doanh thu và lãi trước thuế cả năm 2015 của VDS sẽ đạt 127 tỷ và 19.6 tỷ đồng . Thặng dư còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế gần 8 tỷ đồng.
Đại diện VDS cũng cho biết thêm rằng trường hợp trong năm 2015 còn lỗ lũy kế thì VDS sẽ dùng thặng dư vốn để xóa hết lỗ.
14h05: Đại hội bắt đầu có sự tham dự của các cổ đông đại diện tỷ lệ 74.5% chứng khoán sở hữu quyền biểu quyết.