Ở chiều ngược lại, MSN tiếp tục chịu sức ép khối ngoại khi bị bán ròng 945.210 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 68,53 tỷ đồng.

Phiên giao dịch cuối tuần diễn biến khá tích cực khi cả điểm số và thanh khoản cộng tăng trên hai sàn. Trong đó, một điểm cộng khác là giao dịch dân đầu cơ nước không tính đã trở lại xu hướng chọn ròng sau hơn tuần bán ròng liên tiếp.

rên HOSE, dân đầu cơ nước không tính chọn vào 8.775.260 đơn vị mang tổng giá trị chọn tương ứng 204,48 tỷ đồng, tăng 142,9% về lượng và 34,19% về giá trị so có phiên 19/11.

Ngược lại, bán ra 4.309.080 đơn vị, trị giá tương ứng 194,42 tỷ đồng, giảm 13,93% về lượng nhưng tăng 7,18% về giá trị so với phiên 19/11.
Tổng cùng, khối này đã sắm ròng 4.466.180 đơn vị mang tổng giá trị tương ứng 10,06 tỷ đồng; trong lúc phiên trước bán ròng một.393.780 đơn vị, trị giá 29,02 tỷ đồng.
DLG là cổ phần được mua ròng mạnh nhất đạt khối lượng 2.463.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 23,65 tỷ đồng. Tiếp ấy, OGC được chọn ròng 1.375.690 đơn vị, trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Xét về giá trị, các cổ phiếu khác được mua ròng tương đối mạnh như VIC (396.080 đơn vị, trị giá 17,3 tỷ đồng) và BID (436.290 đơn vị, trị giá 10,2 tỷ đồng)
Ở chiều ngược lại, MSN tiếp tục chịu sức ép khối ngoại khi bị bán ròng 945.210 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 68,53 tỷ đồng.
ngoài ra, HSG bị bán ròng 323.150 đơn vị, trị giá 14,21 tỷ đồng.
Trên HNX , khối ngoại tìm vào có khối lượng 744.100 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 11,25 tỷ đồng, giảm 28,16% về lượng và 23,52% về giá trị so có phiên 19/11. Ngược lại, bán ra 232.420 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,76 tỷ đồng, giảm hơn 60% về lượng và 43,88% về giá trị so sở hữu phiên 19/11.
Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 511.680 đơn vị, tổng giá trị sắm ròng tương ứng 7,49 tỷ đồng, nâng cao 12,85% về lượng nhưng giảm 6,49% về giá trị so sở hữu phiên trước.
Trong đấy, CEO là chứng khoán được tậu ròng mạnh nhất có khối lượng đạt 250.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,8 tỷ đồng.
Tiếp đấy, PVC và VCS cùng được được chọn ròng hơn một tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, PVB là cổ phần bị bán ròng mạnh nhất sở hữu khối lượng 30.600 đơn vị, tổng giá trị tương ứng một,1 tỷ đồng.
Tính chung trên 2 sàn trong phiên 20/11 , khối ngoại đã chọn ròng 4.977.860 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,55 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 1.847.180 đơn vị, trị giá 21,01 đồng.