Khách quốc tế tới Việt Nam đạt khoảng 7 triệu lượt. mang sắp 87 nghìn doanh nghiệp đăng ký ra đời mới

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, sáng 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sở hữu báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Đầu kỳ họp, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và dự đoán cả năm 2015. Trong tháng 10 và tháng 11, tình hình tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá dùng (CPI) tháng 11 nâng cao khoảng 0.1-0.2%, 11 tháng tăng 0.6-0.7%, ước cả năm nâng cao dưới 2%.
Thủ tướng cũng cho biết, sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh. Chỉ số cung cấp công nghiệp (IIP) 11 tháng nâng cao khoảng 9.6% (cùng kỳ nâng cao 7.5%). Trong ấy công nghiệp chế biến, phân phối nâng cao 10.4% (cùng kỳ nâng cao 8.6%). Khu vực nông nghiệp tuy nâng cao thấp hơn cùng kỳ nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ dùng tăng khoảng 9.4%, mẫu trừ chi tiết giá còn nâng cao 8.3% (cùng kỳ năm 2014 tăng 7.8%).
Khách quốc tế tới Việt Nam đạt khoảng 7 triệu lượt. mang sắp 87 nghìn doanh nghiệp đăng ký ra đời mới, nâng cao 27.9% về số siêu thị và 36.7% về vốn đăng ký so sở hữu cộng kỳ; khoảng 18.5 nghìn công ty hoạt động trở lại, nâng cao 33.7%.
Chính phủ sẽ phấn đấu tập trung chỉ đạo để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra cho năm 2015, trong ấy tìm mọi cách vững mạnh GDP đạt trên 6.5%. Và sẽ khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về lớn mạnh kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2016.