CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai ( DLG )

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai ( DLG ): Tổ chức AnsenHoldeo Limited đã mua 2.195.000 cp, nâng lượng mang từ 18.541.963 cp (tỷ lệ 10,96%) lên 20.736.963 cp (tỷ lệ 12,26%). Giao dịch thực hiện này 16/11/2015. Tiếp ấy, ngày 17/11, tổ chức này mua tiếp 3.840.000 cp, nâng tổng lượng nắm giữ lên 24.576.963 cp (tỷ lệ 14,53%).
CTCP Đầu tư và marketing Nhà Khang Điền ( KDH ): siêu thị TNHH Đầu tư thương mại Á Âu đã tìm 4.118.200 cp, nâng lượng có từ 12.408.530 cp (tỷ lệ 9,85%) lên 16.526.730 cp (tỷ lệ 13,12%). Giao dịch thực hiện ngày 16/11/2015. cùng ngày, ông Lý Điền Sơn, Chủ tịch HĐQT nhà hàng đã bán ra 4.118.200 cp theo phương thức thỏa thuận, giảm lượng có từ 5.118.200 cp (tỷ lệ 4,06%) xuống 1 triệu cp (tỷ lệ 0,79%).
CTCP marketing dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam ( PVR ): Bà Vũ Thị Hương, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 2,9 triệu cp (tỷ lệ 5,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 17/12/2015.
CTCP Thủy điện Nậm Mu ( HJS ): Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ (BVLIFE) đã mua 703.200 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.503.900 cp lên 2.207.100 cp (tỷ lệ 14,71%) và trở nên cổ đông to. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2015.
CTCP Đầu tư Xây dựng và lớn mạnh đô thị Sông Đà ( SDU ): ông Nguyễn Ngọc Phương, cô đông cá nhân, đã mua339.900 cp, nâng lượng có từ 993.000 cp (tỷ lệ 4,96%) lên 1.332.900 cp (tỷ lệ 6,66%). Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2015.
CTCP Xây dựng số 3 ( VC3 ): Ông Đinh Tiến Nhượng, Tổng giám đốc doanh nghiệp, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 408.506 cp (tỷ lệ 6,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2015.
CTCP Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ( EBS ): Bà Ngô Phương Anh, cô đông cá nhân, đã sắm 551.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 617.800 cp (tỷ lệ 8,04%) lên một.169.500 cp (tỷ lệ 15,22%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2015.