CTCP Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL)

CTCP Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần trả cổ tức và một số nội dung khác.

Theo ấy, HĐQT công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, Sông Đà Cao Cường đã phát hành 1,89 triệu chứng khoán phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 6/11 vừa rồi để trả cổ tức có tỷ lệ 21% (người mang 100 cổ phiếu sẽ được nhận 21 chứng khoán mới). Sau phát hành, vốn điều lệ nhà hàng đã tăng lên sắp 109 tỷ đồng. HĐQT doanh nghiệp cũng đã giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đăng ký bổ sung cổ phần và niêm yết bổ sung trong quý 4/2015.
Trước đó, SCL cũng đã mang thông báo ngày 6/11 vừa qua chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 5% và trả cổ tức bằng phiếu với tổng tỷ lệ 21% trong ấy năm 2013 là 6% và năm 2014 là 15%. ngoài ra, Sông Đà Cao Cường cũng dự kiến phát hành thêm 3 triệu chứng khoán sở hữu giá phát hành 10.000 đồng/cách chơi chứng khoán,cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tỷ lệ thực hiện 3:1.
Sông Đà Cao Cường hiện có 3 cổ đông lớn, trong đó ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch HĐQT công ty mang 8,18% vốn điều lệ và ông Nguyễn Ngọc Minh, thành viên HĐQT doanh nghiệp nắm giữ 9,15% chứng khoán. Cổ đông to còn lại là CTCP công nghiệp dịch vụ Cao Cường.
ngày nay, cố phiếu SCL đang mở tài khoản chứng khoán giao dịch quanh giá tiền 7.500 đồng/cổ phiếu.