công ty quản lý quỹ, nhà hàng chứng khoán,... ko được khiến trung gian cho những tổ chức, cá nhân vay, mượn chứng khoán của nhau để chuyển nhượng dưới toàn bộ hình thức.

Cấm sắm bán khống chứng khoán


Ngày 7/9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sở hữu Công văn số 3229 gửi các tổ chức marketing chứng khoán và các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát về việc chấn chỉnh các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhất là việc tậu chuyển nhượng khống chứng khoán.
Theo công văn này, công ty quản lý quỹ, nhà hàng chứng khoán, nhân viên làm cho việc tại những tổ chức buôn bán chứng khoán không được khiến trung gian cho những tổ chức, cá nhân vay, mượn chứng khoán của nhau để bán dưới toàn bộ hình thức, kể cả trong nếu không dẫn tới việc thay đổi quyền mang và giao dịch bán thực hiện trên tài khoản của bên cho vay…
Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cho biết ko chỉ cấm sắm bán khống chứng khoán, công văn này còn buộc siêu thị quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát... thực hiện nghiêm các quy trình hoạt động của mình.
cùng ngày, 1 quan chức lãnh đạo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cho biết sẽ phối hợp có những cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân mang hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. nếu phát hiện hành vi vi phạm sắm chuyển nhượng khống chứng khoán sở hữu dấu hiệu hình sự, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ chuyển cơ quan công an để tìm xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Tổ chức buôn bán chứng khoán bắt buộc niêm yết công văn này tại trụ sở siêu thị và các địa điểm buôn bán được cấp phép để nhà đầu tư biết.