Chứng khoán HPC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ 17/11/2015.

VSD vừa công bố quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đối sở hữu cổ phần Á Âu và hủy đăng ký chứng khoán đối có toàn bộ hơn 40,13 triệu cổ phần HPC do 2 đơn vị này hợp nhất.

Trung tâm lưu ký cổ phiếu Việt Nam (VSD) vừa thông báo quyết định hủy đăng ký cổ phiếu đối mang cổ phần HPC của CTCP cổ phiếu Hải Phòng. Theo đấy, 40.130.620 cổ phần HPC sẽ chính thức bị hủy đăng ký từ ngày 23/11/2015 do CTCP chứng khoán Hải Phòng hợp nhất mang CTCP cổ phần Á Âu (mã AAS).
mo tai khoan chung khoan5
Trước ấy, HNX cũng đã thông báo hầu hết hơn 40,13 triệu chứng khoán HPC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ 17/11/2015.
Đồng thời,VSD cũng đã ký quyết định thu hồi Giấy mở tài khoản chứng khoán, chứng nhận thành viên lưu ký đối sở hữu CTCP cổ phiếu Á Âu từ ngày 16/11/2015.