Cho vay mở tài khoản chứng khoán trong suốt thời gian cho vay

Theo đấy, SBL sẽ giúp xử lý lúc có lỗi dẫn tới tạm thời thiếu cổ phiếu để thanh toán và hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện hoán đổi danh mục.
cổ phần cho vay sẽ bao gồm mọi các chứng khoán đã được niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, ko kể những chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch; chứng khoán đang được cầm cố, phong toả, tạm giữ tại VSD; cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng và trái phiếu chuyển đổi.
Thời hạn vay, cho vay tối đa là 5 ngày khiến cho việc đối mang nếu hỗ trợ thanh toán và tối đa ko quá 90 ngày đối sở hữu góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF. trường hợp ngày đến hạn trùng sở hữu ngày nghỉ, ngày lễ, tết, việc "trả nợ" sẽ là ngày khiến việc ngay tắp lự ngay sau kỳ nghỉ.
Việc gia hạn khoản vay chỉ được thực hiện khi bên vay sở hữu bắt buộc và được bên cho vay chấp thuận nhưng không quá 3 lần, mỗi lần gia hạn ko quá 5 ngày khiến việc đối với khoản vay để hỗ trợ thanh toán và ko quá 30 ngày đối sở hữu khoản vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF.
Bên cho vay không được bắt buộc hoàn trả khoản cho vay mở tài khoản chứng khoán trong suốt thời gian cho vay, trừ ví như những bên với thoả thuận khác. Ngược lại, bên vay được hoàn trả đa số hoặc một phần cổ phần vay tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn vay.

Lãi suất cho vay được xác định theo thỏa thuận giữa người vay và người cho vay nhưng không được vượt quá 120% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.
bên cạnh ấy, người đi vay sẽ phải đăng ký cách chơi chứng khoán tài sản thế chấp và sẽ bị VSD phong tỏa nhằm thực hiện thanh toán khi mất khả năng trả nợ cho bên cho vay. Tài sản thế chấp sở hữu thể là tiền hoặc cổ phần niêm yết. Hiện VSD đã công bố danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm cho tài sản thế chấp, bao gồm 223 mã niêm yết trên hai Sở. Trong ấy Sở giao dịch cổ phiếu TP HCM mang 163 mã và Sở giao dịch cổ phiếu Hà Nội sở hữu 60 mã.
Giá trị tài sản thế chấp được tính bằng tiền thế chấp (nếu có) cộng với giá trị số cổ phiếu đem thế chấp sau lúc trừ đi phần chiết khấu. Mỗi chiếc cổ phiếu sẽ sở hữu một tỷ lệ chiết khấu riêng, đấy là 5% đối mang trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; 30% đối với chứng khoán nằm trong danh mục cổ phiếu cấu thành chỉ số VN30, HNX30 và 40% đối mang chứng khoán còn lại. Tỷ lệ chiết khấu sẽ được điều chỉnh căn cứ vào mức thanh khoản và rủi ro của tài sản.