Các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt trong quý 3

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III sở hữu doanh thu và lợi nhuận lớn mạnh hơi. Sau 9 tháng đầu năm, TTF đã vượt 48% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý III đạt 410,7 tỷ đồng, tăng 32,2% so có cùng kỳ. Đồng thời, biên lãi gộp nâng cao mạnh từ 25% lên 32%. Nhờ đó, lãi gộp tăng 71%, lên 130,67 tỷ đồng.

cùng mang ấy, doanh thu tài chính cũng cao gấp đôi, đạt 11,88 tỷ đồng. Mặc dù lãi vay tăng, cao gấp 2,36 lần cộng kỳ (xấp xỉ 47,2 tỷ đồng) nhưng tổng chi phí tài chính trong kỳ trong khi đấy lại giảm mạnh, còn xấp xỉ 2,46 tỷ đồng. Kết quả là, riêng quý III, thu về 101,15 tỷ đồng lãi ròng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành thu về một.758,98 tỷ đồng doanh thu và 287,18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So mang cùng kỳ, doanh thu đã nâng cao gấp 2,3 lần, lợi nhuận cũng tăng mạnh, gấp 4,5 lần 9 tháng đầu năm 2015. có kết quả này,TTF đã vượt 48,03% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 234,03 tỷ đồng. EPS đạt 2.094 đồng.

Tính tới cuối quý III/2015, tổng tài sản của TTF đạt 4.713 tỷ đồng, tăng 17,5% so sở hữu đầu năm. đông đảo tài sàn của TTF nằm ở hàng tồn kho. Tồn kho cuối kỳ nâng cao 12,45 %, xấp xỉ 2485,9 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tại siêu thị cũng nâng cao mạnh gấp 2,87 lần đầu năm, xấp xỉ 246,12 tỷ đồng.
Mình hướng dẫn thêm cho các bạn cách chơi chứng khoán và mở tài khoản chứng khoán ở đây.

chiếc tiền từ hoạt động buôn bán đã được cải thiện đáng nói. Trong khi cùng kỳ năm 2014 âm 36,5 tỷ đồng thì kỳ này mẫu tiền riêng hoạt động buôn bán thu về 324 tỷ đồng. TTF chi tiền để trả các khoản vay. tới cuối quý III, tỷ lệ nợ vay đã giảm từ 69% xuống còn 60%. những khoản vay ngân hàng giảm đáng kể, còn khoảng một.450 tỷ đồng (cả ngắn và dài hạn).

sắp tới đây, vào ngày /11/2015, Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trình cổ đông thông qua nhận sáp nhập CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành (BD2). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức phát hành thêm cổ phần phổ thông cho những cổ đông của BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi lấy mọi số cổ phiếu BD2 theo tỷ lệ 1:1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 4,51 triệu chứng khoán. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của TTF sẽ nâng cao 1.401 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.446 tỷ đồng