Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 180/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 180/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch cho cổ phần chưa niêm yết, mang nhiều nội dung đáng để ý.

Theo đấy, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK có trách nhiệm phối hợp sở hữu Trung tâm Lưu ký đăng ký giao dịch đối mang cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy niêm yết là siêu thị đại chúng. Quy định này áp dụng cho cổ phiếu bị hủy niêm yết, bao gồm cả giả dụ hủy niêm yết đề nghị, hủy niêm yết tự nguyện và cổ phiếu bị hủy niêm yết do doanh nghiệp niêm yết sau khi sáp nhập, hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi ko đáp ứng điều kiện niêm yết…Thông tư 180/2015 sở hữu hiệu lực từ 1/1/2016 và thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC. Trong vòng một năm kể từ ngày Thông tư 180/2015 mang hiệu lực, doanh nghiệp đã là siêu thị đại chúng và doanh nghiệp đại chúng đã hủy niêm yết trước thời điểm thông tư này sở hữu hiệu lực, nên hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCoM.