Thông báo được Uỷ ban cổ phần Nhà nước phát đi cuối ngày 29/9 cho biết từ đầu năm sau

Thông báo được Uỷ ban cổ phần Nhà nước phát đi cuối ngày 29/9 cho biết từ đầu năm sau, việc thanh toán chứng khoán về tài khoản của khách hàng qua sàn (vào ngày T) sẽ được hoàn tất vào 16h30 ngày T+2. Theo quy định hiện hành, thời gian nêu trên là 9h ngày T+3.
Thời gian cổ phần về tài khoản của người dùng, về lý thuyết, sẽ sớm một ngày so mang quy định hiện hành nói từ 1/1/2016.

Theo cơ quan quản lý, thay đổi nêu trên được thực hiện nhằm triển khai những giải pháp lớn mạnh thị trường cổ phiếu, từng bước áp dụng những thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, thực tế việc thanh toán cổ phiếu về tài khoản dân đầu cơ sau lúc phiên giao dịch ngày T+2 kết thúc (thay vì trước lúc phiên hôm sau bắt đầu) khó mạng lại đa dạng thay đổi về thời gian giao dịch cho dân đầu cơ.
Để thực hiện điều chỉnh này, Uỷ ban chứng khoán bắt buộc Trung tâm Lưu ký, các Sở, nhà hàng cổ phiếu, ngân hàng lưu ký... phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh về khoa học, quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn chu kỳ thanh toán.
Trước khi quyến định chính thức này được đưa ra, cơ quan quản lý đã phổ biến lần tính toán các giải pháp để rút ngắn thời gian chờ đợi giao dịch, gia tăng các công cụ cho nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn cho thị trường cũng như da dạng cách chơi chứng khoán. Riêng về thời gian thanh toán, từ năm 2010, cơ quan này đã đề xuất việc giữ chu kỳ T+3, song cho phép dân đầu cơ bán cổ phiếu từ T+2 . vừa qua nhất vào giữa tháng 6, Uỷ ban cổ phần cũng lấy ý kiến về việc chọn bán trong ngày đối mang cổ phiếu trong rổ VN30, HNX30; được bán khống cổ phần... Tuy nhiên đến nay, chưa sở hữu phổ biến chính sách được chính thức áp dụng.