Tách bạch tài khoản tiền tới tận chân NĐT tại ngân hàng sao cho vừa an toàn, vừa khả thi?

Để triển khai giải pháp giao dịch trong ngày (T+0) như quy định tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư 74/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, bài toán nan giải đang đặt ra là tách bạch tài khoản tiền tới tận chân NĐT tại ngân hàng sao cho vừa an toàn, vừa khả thi?
nên làm rõ trách nhiệm của ngân hàng


đến nay chưa có con số thống kê cụ thể có bao nhiêu CTCK đã hay chưa quản lý tách bạch tài khoản tiền đến từng NĐT, nhưng trên thực tế, hiện sở hữu ko ít CTCK mới chỉ dừng lại tách bạch ở cấp độ tài khoản tổng tại ngân hàng. Hiện trạng này đang đặt ra thách thức cho việc triển khai giao dịch T+0 với 1 bắt buộc mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đặt ra là, CTCK cần mang hệ thống để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán tách biệt đến từng NĐT tại ngân hàng, giả dụ muốn được tham gia cung ứng dịch vụ giao dịch T+0.
Việc đề nghị CTCK quản lý tách bạch tài khoản của NĐT mà lâu nay UBCK theo đuổi là logic. Tuy nhiên, vì đa dạng lý do, cả từ phía CTCK lẫn NĐT, mà đến nay việc này chưa được thực hiện triệt để. Xét trong tình huống việc thực hiện yêu cầu này như là 1 điều kiện để CTCK được phép tham gia sản xuất dịch vụ giao dịch T+0, theo ý kiến của những CTCK, sẽ làm cho phát sinh 1 số khó khăn.
Theo ấy, khi thực hiện giao dịch T+0, CTCK nên cho NĐT vay tiền, giả dụ tiền của NĐT được quản lý tại ngân hàng, thì sở hữu thể xảy ra rủi ro cho CTCK lúc người mua bán chứng khoán, sau đấy tiền bán chứng khoán đổ về tài khoản của người mua tại ngân hàng. Tiếp ấy, người dùng ngay tắp lự với thể rút tiền trong khi ngân hàng ko dễ kịp thời thực hiện cắt tiền trên tài khoản người dùng để thanh toán nợ cho CTCK theo đề nghị.
Thực tế như quy định trong giao dịch ký quỹ (margin), các CTCK chỉ mang thể triển khai cho vay margin đối với các tài khoản quý khách để tiền gửi tại CTCK, CTCK ko thể cho vay ký quỹ trong giả dụ các bạn để tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng bởi chi tiết rủi ro như đã nêu.
Liên quan tới định hướng hoàn thiện cơ chế giao dịch T+0, là việc giải ngân cho khách hàng giao dịch sắm chứng khoán trong ngày do ngân hàng bảo lãnh và giải ngân mà chẳng phải là CTCK, theo quy định tại Thông tư 36/2014 của Ngân hàng Nhà nước, những ngân hàng chỉ với thể cho vay giao dịch chứng khoán tối đa 5% vốn điều lệ và hiện phổ biến ngân hàng không còn hạn mức cho vay chứng khoán.
bởi vậy, giả dụ quy định việc cho vay giao dịch trong ngày là do ngân hàng bảo lãnh và giải ngân, thì sẽ ko khả thi. bên cạnh ra, ngân hàng không quản lý và nắm được biến động tài sản của các bạn để đảm bảo quản lý rủi ro khi giải ngân, buộc phải sẽ khó thực hiện trên thực tế.
Mặt khác, hiện chỉ với 1 số ngân hàng triển khai dịch vụ tài khoản thanh toán tiền mua chứng khoán kết nối có tài khoản của người mua tại CTCK, phải khi các ngân hàng này ko còn hạn mức hoặc ko mang nhu cầu cho vay thanh toán giao dịch T+0, thì quy định trên sẽ khó khả thi.
Để giải quyết bài toán trên, các CTCK bắt buộc UBCK cần làm rõ trách nhiệm phối hợp của ngân hàng có CTCK, để đảm bảo việc thanh toán thông suốt, an toàn, hạn chế rủi ro cho CTCK.
Khó cho NĐT và CTCK
Theo dự thảo thông tư, NĐT có trách nhiệm đặt những lệnh giao dịch, bảo đảm số chứng khoán trên các lệnh bán phải bằng sở hữu số chứng khoán cộng dòng trên những lệnh tìm trong cùng ngày giao dịch và ngược lại...
có quy định này, theo các CTCK, với thể hiểu rằng, với mỗi lệnh đặt bán sẽ bắt buộc có lệnh đặt tìm trong ngày mang cộng số lượng và cộng chiếc chứng khoán.
Như vậy, sẽ gây khó khăn cho NĐT khi giao dịch cần đặt chính xác số lượng từng lệnh. Trong khi nội dung chính của điều khoản này là quy định CTCK thực hiện quy trình hỗ trợ thanh toán lúc số chứng khoán của lệnh bán đã thực hiện rộng rãi hơn số chứng khoán của lệnh chọn đã thực hiện, cần phải sửa nội dung này theo hướng: NĐT với trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm tổng số chứng khoán trên những lệnh bán cần bằng sở hữu tổng số chứng khoán cộng loại trên các lệnh sắm trong cộng ngày giao dịch và ngược lại.
nếu tổng số chứng khoán của lệnh bán đã thực hiện phổ biến hơn tổng số chứng khoán của lệnh mua đã thực hiện, thì CTCK với trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán...
Việc dự thảo quy định: sau mỗi ngày giao dịch, CTCK với trách nhiệm chế tạo hầu hết thông tin cho Trung tâm Lưu ký (VSD) danh sách tài khoản giao dịch, khối lượng giao dịch (số lượng sắm, bán) của các giao dịch trong ngày, kèm theo phương án xử lý trong nếu phát sinh thiếu hụt chứng khoán để chuyển giao..., theo những CTCK là chưa tối ưu.
cần phải có điều chỉnh theo hướng: CTCK chịu trách nhiệm cung ứng thông tin cho VSD về tài khoản giao dịch, khối lượng giao dịch của các giao dịch trong ngày chỉ trong các trường hợp phát sinh thiếu hụt chứng khoán để chuyển giao, chứ chẳng hề đối sở hữu tất cả trường hợp giao dịch T+0.
Sở dĩ như vậy là bởi, giả dụ quy định CTCK nên cung cấp thông tin cho VSD về tất cả nếu giao dịch T+0, sẽ gia tăng khối lượng công việc cho cả VSD và những CTCK, trong lúc trên thực tế thông tin này đã sở hữu dữ liệu từ các Sở GDCK chuyển cho VSD.