SSi tiếp tục tin rằng sẽ hoàn thành kế hoạch buôn bán đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 4.2015.

Ngày 20/10/2015, nhà hàng chứng khoán cổ phần Sài Gòn (HOSE: SSI) công bố Kết quả marketing Báo cáo riêng quý 3/2015.
Theo đó, công ty ghi nhận khoản doanh thu 354,35 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 267,55 tỷ đồng trong quý này. So có cộng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế Quý III tiếp tục tăng 10% mặc dù doanh thu của doanh nghiệp giảm 16,88% do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sở hữu lo ngại về tỷ giá, giá dầu giảm, và đàm phán TPP đã dẫn đến thanh khoản thị trường thấp làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.

Đối có hoạt động Môi giới cổ phần, nhờ tiếp tục áp dụng chiến lược cạnh tranh hợp lý thông qua việc tăng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, lớn mạnh mạng lưới nhân viên môi giới, SSI giữ vững vị trí số một trên cả hai sàn HOSE và HNX có thị phần lần lượt là 13,45% và 10,04%; tiếp tục là địa chỉ tin cậy của dân đầu cơ nước không tính sở hữu thị phần trên 30%.

Mặc dù thanh khoản của thị trường ảm đạm, hoạt động sát nhập và phát hành hơi sôi động trong quý III dẫn đến việc doanh thu từ hoạt động Đại lý phát hành và tư vấn tăng mạnh trong quý. siêu thị tin rằng hoạt động phát hành sẽ tiếp tục sôi động trong quý 4 của năm 2015.Doanh thu từ hoạt động đầu tư trong quý đạt 114,3 tỷ đồng, giảm 42% so có quý 3/2014. Nguyên nhân của việc doanh thu này giảm rẻ hơn so có cùng kỳ là do tổng những khoản đầu tư được thanh hoán trong quý 3 năm nay ko cao so sở hữu cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là yếu tố dẫn tới việc tổng doanh thu của doanh nghiệp giảm so có quý 3/2014.

Trong quý 3/2015, SSI đã bán toàn bộ khoản đầu tư tại công ty CP Lafooco - LAF bắt buộc LAF không còn là siêu thị liên kết của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất. Cũng trong quý 3/2015 SSI đã giảm tỷ lệ mang ở nhà hàng CP Sản Xuất KD và xuất nhập Khẩu Bình Thạnh – GIL và siêu thị CP Transimex Saigon –TMS dẫn đến việc 2 nhà hàng này không còn là doanh nghiệp liên kết của SSI. bên cạnh ra, siêu thị đã ghi nhận hoàn nhập dự phòng hơn 73 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư, dẫn tới chi phí hoạt động buôn bán quý 3/2015 giảm khá mạnh so có cùng kỳ.

Ngày 01/09/2015, SSI là nhà hàng thứ nhất trên thị trường hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý và chính thức mở room 100% cho dân đầu cơ nước bên cạnh, tạo điều kiện và môi trường đầu tư bình đẳng cho các dân đầu cơ trong và ngoại trừ nước, đem tới đa dạng cơ hội lớn mạnh cho doanh nghiệp trong tương lai.

có tình hình hoạt động hiện nay, CT tiếp tục tin rằng sẽ hoàn thành kế hoạch buôn bán đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 4.2015.