ROE và ROA

cùng mang chỉ số EPS, và chỉ số P/E, hai chỉ số ROE và ROA đóng vai trò quan trọng trong chọn cổ phiếu để sở hữu được danh mục đầu tư rẻ.

Vốn chủ với (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA)

Xin lấy 1 ví dụ sau để minh họa về tầm quan trọng của ROE và ROA trong lựa mua cổ phiếu . Ví dụ, có dữ liệu của hai công ty A và B như sau (đvt: vnd):

công ty A nhà hàng B 

Vốn chủ sở hữu (VCSH)50 tỷ100 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (LNST)10 tỷ20 tỷ
Nợ040 tỷ
Nhìn vào những con số trên, chúng ta với thể thấy rằng hai nhà hàng có tỷ lệ ROE tương tự nhau, cộng đạt được 20% nghĩa là lợi nhuận trong 1 năm của hai nhà hàng là như nhau và trên mức trung bình.
Tuy nhiên, buộc phải lưu ý rằng công ty B chỉ đạt được kết quả đó sở hữu 1 món nợ 40 tỷ đồng tương đương nợ/ vốn chủ có là 40%, trong lúc nhà hàng A ko vay 1 xu nào.
Điều này có nghĩa là gì?
Xét về tuyệt đối, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ của siêu thị A ít hơn 20 tỷ của doanh nghiệp B, nhưng tỷ lệ tương đối của hai nhà hàng là bằng nhau và cộng bằng 20%.
Điều này cho thấy hiệu quả dùng vốn của công ty A là tốt hơn so mang siêu thị B. Bằng chứng rõ ràng nhất là lúc kém chất lượng định khoản nợ 40 tỷ của B vì 1 số lý do nào đó bị chấm dứt và B ko vay được nữa, sau đó doanh nghiệp B sẽ không hoặc khó mang thể đạt được ROE giống như lúc vay nợ. Thay vào ấy, B sẽ tạo ra tỷ lệ ít hơn 20% tương ứng với lợi nhuận sau thuế của B ít hơn 20 tỷ. Hay đề cập bí quyết khác, trường hợp B muốn duy trì hoặc làm cho tăng ROE hơn mức 20% người của công ty B sẽ phải bỏ ra công sức (trí tuệ và công lao động) to gấp nhiều lần so với lúc vay nợ.
với một phương pháp khác để so sánh hai doanh nghiệp trong việc tiêu dùng vốn cổ đông là tiêu dùng cả hai ROE và ROA cùng 1 khi.
ROA = Lợi nhuận sau thuế / (Vốn chủ với + Nợ)
lúc ROE là như nhau, chúng ta sẽ xem xét ROA. trường hợp ROA của siêu thị nào (A hoặc B) to hơn có nghĩa là hiệu quả dùng tài sản tốt hơn.
Quay trở lại ví dụ trên, ta thấy:
ROA (A) = 10 / (50+0) = 20%
ROA (B) = 20 / (100 + 40) = 14,44%
bởi thế, chúng ta thấy ROA (A)> ROA (B) chứng minh A hiệu quả hơn B trong việc sử dụng tài sản trong khi ROE là như nhau tất nhiên A không gây rủi ro vỡ nợ vì ko liên quan tới nợ nần.
1 điều khác nữa khi tìm kiếm các doanh nghiệp phải chăng là cần quan tâm tới những nhà hàng với tỷ lệ ROE cao và thêm nữa, ROE và ROA xấp xỉ nhau càng rộng rãi càng phải chăng. Bởi vì điều ấy với nghĩa là các siêu thị đang làm ăn phải chăng mà không nợ nần rộng rãi và đấy là bí quyết làm lâu dài và bền vững.