Phân tích cổ phiếu VSC

Có thể nhắc đây là cổ phiếu hoạt động rẻ nhất trong ngành cảng biển và logistic mà tôi biết trên thị trường chứng khoán Việt nam hiện tại. siêu thị  Viconship (viết tắt của Vietnam Container Shipping ) là siêu thị mang chỉ số cơ bản rẻ nhất trong ngành trên sàn niêm yết.

ROE luôn to hơn mức 25% và kéo dài đa dạng năm từ khi niêm yết lên sàn chứng khoán cho tới nay. ROE trung bình cộng hằng năm cũng to hơn phổ biến so với chuẩn 25%. ROA cũng vậy, lớn hơn mức 20% trong phổ biến năm và ROA trung bình hằng năm to hơn chuẩn 20%.
LNG/DTT tuy chưa đạt đến mức hấp dẫn là từ 40% trở lên nhưng vẫn duy trì hơi phải chăng. Khả năng công ty sẽ đạt chuẩn trong tương lai.
- Tỷ số (CPBH+CPQL)/LNG luôn ở mức vô cùng thấp (xoay quanh mức 10%) cho thấy nhà hàng kiểm soát giá tiền hoạt động kinh doanh thấp và hiệu quả. Mức trung bình hằng năm của tỷ số này chỉ khoảng 12% cho thấy nhà hàng hoạt động siêu hiệu quả.
- CPKH/LNG qua những năm khá cao vì nhà hàng đang trong công đoạn phát triển; CPLV/LNG những năm và trung bình rẻ hơn 5% cho thấy VSC luôn thấy được ích lợi của việc ít nợ nần.
LNTT/LNG những năm hầu như vượt xa mức chuẩn và gần như đạt 100%. Mức trung bình cũng là mức hiếm mang nhà hàng niêm yết nào đạt được, cho thấy lợi thế ngành của VSC là siêu triển vọng.
những chỉ số khác như KPT/DTT, PTKH/LNST, Nợ/VCSH luôn ở mức tốt cho thấy siêu thị được quản lý cực kỳ thấp. Tỷ số giá thành vốn/LNST những năm ở mức tương đối đem đến lợi ích to to cho cổ đông.

VSC là 1 cổ phiếu hấp dẫn?

- Thương hiệu: Là công ty mạnh trong ngành cảng biển và logistic.
- Ban Lãnh đạo gồm những người có năng lực.
- công ty tập trung vào ngành nghề cốt lõi, ít đầu tư tài chính.
sở hữu thể xem thêm các thông tin của siêu thị trong Báo cáo thường niên (BCTN) năm sắp nhất của VSC.
Từ năm 2008 cho tới nay, các con số sau cho thấy tốc độ lớn mạnh ấn tượng của VSC:
EPS tăng từ 10.800đ (2008) lên đến 23.800đ (2012), tăng hơn gấp 2.3 lần trong vòng 4 năm tương đương mức tăng trung bình hằng năm là 24%.
BV tăng từ 30.000đ (2008) lên tới 78.700đ (2012), tăng gấp 2.6 lần trong vòng 4 năm.
các chỉ số này tính bằng cách lấy số liệu từng năm tính theo cộng mức vốn điều lệ của năm 2008 để thấy xu thế vững mạnh. xu hướng nâng cao qua những năm của VSC là tương đối phải chăng.
- một chỉ số quan trọng để biết VSC hiện rẻ hay đắt là P/E của VSC. P/E của VSC tính tới thời điểm viết bài này là khoảng 6 lần tương đương tỷ lệ E/P vào khoảng 16,7%, lớn hơn lãi suất tiết kiệm hiện nay cho thấy giá VSC vẫn đang ở mức hấp dẫn.
Kết luận, mức giá hiện nay của VSC vẫn còn phải chăng và sở hữu thể đầu tư bởi vì tốc độ lớn mạnh của VSC được đánh giá sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai lúc mà ngành logistic là ngành ưu điểm mà hầu hêt các nhà hàng ở Việt Nam cần dùng.