Doanh nghiệp nhà nước bị cám đầu tư vốn ngoài ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, dùng vốn, tài sản tại siêu thị. nhắc từ 1/12/2015, khu vực quốc doanh chính thức bị cấm góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, cổ phần và quỹ đầu tư, trừ các nếu đặc biệt theo quyết định của Chính phủ.
ví như công ty Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép, nên tiến hành cơ cấu lại và chuyển nhượng hầu hết vốn đã đầu tư theo quy định.

bí quyết đây 4 năm, Chính phủ cũng từng ban ngành Nghị quyết bắt buộc các tập đoàn, tổng nhà hàng Nhà nước ko được đầu tư ngoại trừ các lĩnh vực buôn bán cốt lõi. giả dụ "trót" tham gia, doanh nghiệp buộc phải thoái xong vốn trước năm 2015. có Nghị định 91 được ban hành, một lần nữa quan điểm này được củng cố và đề nghị thực hiện nghiêm. ví như ko thực hiện theo bắt buộc, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Văn bản cũng nêu rõ doanh nghiệp cần sở hữu trách nhiệm bảo toàn và lớn mạnh vốn Nhà nước đã đầu tư, đa số biến động về nâng cao, giảm vốn phải được báo lại.
Trước đó, siêu thị đầu tư ngoại trừ ngành thua lỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và hiệu quả hoạt động của khu vực quốc doanh. Cuối năm 2011, các tập đoàn kinh tế Nhà nước đầu tư ngoài ngành gần 23.744 tỷ đồng, trong đấy to nhất là lĩnh vực ngân hàng sở hữu 11.403 tỷ đồng, tiếp tới là bất động sản mang 9.286 tỷ đồng, bảo hiểm là 1.682 tỷ đồng, chứng khoán là 696 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 677 tỷ đồng.
đến nay, giai đoạn thoái vốn khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm trên đã được thực hiện, nhưng vẫn chưa được hoàn tất. Tổng giá trị thoái được theo giá sổ sách đến hết tháng 8/2015 đạt 13.797 tỷ đồng, còn số thực tế thu về là 17.777 tỷ đồng.
ngoại trừ ra, Nghị định của Chính phủ cũng chỉ ra ba nếu Nhà nước mua lại mọi công ty, bao gồm mục tiêu thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; trực tiếp chuyên dụng cho quốc phòng, an ninh; chế tạo sản phẩm, dịch vụ công ích cần phải có cho xã hội.
Việc mua lại 1 phần hoặc toàn bộ siêu thị được thực hiện thông qua tậu lại cổ phiếu hoặc vốn góp tại những công ty.