Chỉ số ROE là gì?

ROE là chỉ số quan trọng nhất đối sở hữu các cổ đông, tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Chỉ số ROE là gì?

ROE là viết tắt của cụm từ tiếng Anh - Return On Equity , có nghĩa là tỷ suất l ợi nhuận trên vốn chủ có hay lợi nhuận trên vốn hay ỷ suất thu nhập của vốn cổ đông hay hỉ tiêu hoàn vốn cổ phần của cổ đông , là tỷ số tài chính để đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần ở 1 doanh nghiệp cổ phần.
ROE được tính bằng phương pháp lấy lãi ròng sau thuế chia cho tổng giá trị vốn chủ sở hữu dựa vào bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo tài chính cuối kỳ này(6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm).
Công thức tính tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ với ROE:
chi so roe
bởi thế trong ví như siêu thị cổ phần không có cổ phần khuyến mãi, tỷ số ROE còn với thể được tính liên quan tới chỉ số EPS theo công thức sau:
ROE = EPS/Vốn điều lệ công ty
Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty dùng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, mang nghĩa là siêu thị đã cân đối 1 bí quyết kết hợp giữa vốn cổ đông mang vốn đi vay để khai thác lợi thế khó khăn của mình trong giai đoạn huy động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì những cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá 1 đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh có những cổ phiếu cộng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo lúc quyết định sắm cổ phiếu của công ty nào.
khi tính toán được tỷ lệ này, các nhà đầu tư sở hữu thể đánh giá ở những góc độ cụ thể như sau:
- ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu siêu thị với khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng.
- ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì cần đánh giá xem siêu thị đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa để có thể đánh giá doanh nghiệp này với thể tăng tỷ lệ ROE trong tương lai hay ko.

Ý nghĩa của ROE

Tỷ số ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cho biết cứ 100 đồng vốn chủ với của siêu thị cổ phần này tạo ra bao đa dạng đồng lợi nhuận. ví như tỷ số này có giá trị dương, là nhà hàng khiến ăn với lãi; giả dụ với giá trị âm là doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.


Cũng như tỷ số lợi nhuận trên tài sản, tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ buôn bán. ko kể ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của nhà hàng. Để so sánh chính xác, bắt buộc so sánh tỷ số này của 1 nhà hàng cổ phần với tỷ số bình quân của toàn ngành, hoặc mang tỷ số của siêu thị tương đương trong cộng ngành.
Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ có hay được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA). giả dụ tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ có to hơn ROA thì mang nghĩa là đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp đã với tác dụng tích cực, nghĩa là nhà hàng đã thành công trong việc huy động vốn của cổ đông để kiếm lợi nhuận sở hữu tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi mà doanh nghiệp nên trả cho những cổ đông. Tuy vậy, cả hai chỉ số ROA và ROE cùng là hai biến số quan trọng trong việc phân tích cổ phiếu .
Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì sử dụng vốn càng sở hữu hiệu quả. những mẫu cổ phiếu có ROE cao thường được những nhà đầu tư ưa chuộng.

một ví dụ về chỉ số ROE

doanh nghiệp X dựa vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ này:
Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này là: 10.000.000đ.
Tổng giá trị vốn chủ mang kỳ này là: 100.000.000đ
ROE = 10.000.000/100.000.000 = 0,1 hay 10%
Điều này có nghĩa là 0,1 đồng lợi nhuận ròng đạt được từ một đồng vốn kinh doanh bỏ ra. siêu thị thường dùng chỉ số này để so sánh mức sinh lời từng quý của một doanh nghiệp hoặc của các công ty khác nhau.