Chều ngược lại, PCTgiảm mạnh 300 đồng xuống 10.000 đồng.CP và bị khối ngoại bán ròng hơn 8,8 tỷ đồng. PVS cũng bị bán ròng hơn 1,9 tỷ đồng/

Khối ngoại đã quay trở lại tìm ròng trên sàn HOSE, sở hữu giá trị đạt hơn 10,4 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày 20/10 sở hữu phần rầm rộ hơn các phiên trước đó. Cụ thể, tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã tậu vào tổng cùng hơn 10 triệu cổ phiếu, trị giá trên 247,6 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 10,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 242,5 tỷ đồng. 

Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 203 nghìn cổ phiếu, tuy nhiên khi xét về giá trị thì khối ngoại đã tìm ròng hơn 5 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã sắm ròng trở lại hơn 10,4 tỷ đồng. Trong ấy, khối ngoại trên HOSE đã chọn vào hơn 8,6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 8,7 triệu cổ phiếu. Giá trị chọn vào đạt hơn 237 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 226,5 tỷ đồng.
Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay sắm ròng hơn 2,79 triệu cổ phiếu CII, tương ứng khối lượng tậu ròng là trên 66 tỷ đồng, đáng chú ý, tất cả giao dịch này đều được khối ngoại thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận.

Như vậy, trường hợp trừ đi giao dịch thỏa thuận của CII thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn bán ròng hơn 55,8 tỷ đồng.

Tiếp sau ấy, NT2 nâng cao 100 đồng lên 26.100 đồng/CP và được tìm ròng hơn 9,6 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, MSN giảm 500 đồng xuống 74.000 đồng/CP và bị bán ròng mạnh nhất, đạt sắp 24 tỷ đồng. Hai mã HPG và VCB bị bán ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục với phiên bán ròng đồ vật 4 liên tiếp, mang giá trị bán ròng tăng 92% so với phiên trước và đạt hơn 5,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 160 nghìn cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX nhỉnh hơn phiên hôm qua, sở hữu khối lượng tậu và đạt hơn một,4 tỷ đồng, còn khối lượng bán ra là hơn 1,6 tỷ đồng. Giá trị mua vào đạt hơn 10,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 16 tỷ đồng.
Mã SHB mặc dù giảm 100 đồng xuống 6.800 đồng/CP, nhưng được khối ngoại sắm ròng hơn 3,4 tỷ đồng. bên cạnh ấy, NDN cũng được tìm ròng một,35 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, NDN giảm 100 đồng xuống 13.600 đồng/CP.

Chều ngược lại, PCTgiảm mạnh 300 đồng xuống 10.000 đồng.CP và bị khối ngoại bán ròng hơn 8,8 tỷ đồng. PVS cũng bị bán ròng hơn 1,9 tỷ đồng/