2 Quỹ mở mới

Đây là hai quỹ mở thuộc quản lý của doanh nghiệp Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital), trực thuộc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng, trong đấy TCEF với vốn điều lệ 60,67 tỷ đồng, còn TCBF là 60,65 tỷ đồng. Cả 2 quỹ đều hoạt động với thời gian ko xác định và được giám sát bởi Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Quỹ cổ phần TCEF tập trung đầu tư vào nhóm chứng khoán của các nhà hàng đầu ngành hoặc sở hữu tiềm năng trở nên công ty đầu ngành, mang vốn hóa lớn, tiềm năng tăng trưởng rẻ trong dài hạn. Quỹ trái phiếu TCBF tập trung vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu công ty được phát hành bởi những nhà hàng to hoặc được ngân hàng uy tín bảo lãnh.
Việc xây dựng thương hiệu quỹ được Techcom Capital tính toán trên cơ sở dự đoán thị trường diễn biến tích cực và Việt Nam là điểm tới hấp dẫn của nhà đầu tư. Trong năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận hình thức quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nội đầu tiên, phổ biến sản phẩm đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro khác cũng đang trong công đoạn nghiên cứu và mang thể sẽ được triển khai trong thời gian tới, như quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung, hay những sản phẩm cổ phiếu phái sinh.
"Chúng tôi dự đoán quỹ mở sẽ là xu thế trong thời gian tới mang nhiều ưu điểm và tính linh hoạt so sở hữu những công cụ đầu tư khác. xu thế này cũng phù hợp có thực tế tại những nước vững mạnh, như tại Mỹ 88% giá trị tài sản quản lý đầu tư vào quỹ mở, 10% vào quỹ ETF, 2% vào quỹ đóng và 1% vào những quỹ tín thác. hiện tại, Việt Nam mang khoảng 15 quỹ mở có tổng giá trị tài sản khoảng 1.800 tỷ đồng, khá nhỏ so sở hữu quy mô tài sản đầu tư tại Việt Nam", báo cáo của Techcom Capital nêu.